YLÖJÄRVEN UUTISET 80 VUOTTA
11
Perjantai 26. syyskuuta 2014
Kynän jälkiä toisessa polvessa
Ylöjärveläisaviisin isä on myös kynänaisen isä. Kirjoit-
tamiselle elämänsä antanut tytär Maarit Huovinen (os.
Tyrkkö) on ylpeä verenperinnöstään.
M
aarit Huovisesta ei
pitänyt tulla toimit-
tajaa – ainakaan hä-
nen äitinsä, toimittaja
arjatta Tyrkön mielestä. Äiti toi-
voi tyttärelleen tointa, joka soisi
turvatun elämän.
Veri tuntui kuitenkin vetävän
toimittajaäidin ja toimittaja-kir-
jailijaisän lapsen askelia. Tytöstä
tuli kuin tulikin toimittaja.
Lapsuuden kodin ilmapiirikin
voiteli neidon toimittajaluonnet-
ta.
– Opin keskustelemaan ja
kuuntelemaan, esittämään kysy-
myksiä ja olemaan sivistyneesti
utelias.
Äitinsä jamummunsa – vahvo-
jen naisten – vanhempien eron
jälkeen kasvattama tyttö oli luon-
teeltaan rohkea.
– Johdin nuorempiani. Olin
nuorena kuin Väyrynen: kirjoitin
syntymäpäiväkseni näytelmän ja
esitin itse pääosaa. Muut saivat
tyytyä murusiin.
Vaikka lievästi lukihäiriöinen
tyttö keskittyi lapsena käsillä
tekemiseen, veti tekstien maa-
ilma: hän kadehti ahkerasti lu-
kevaa serkkuaan ja ihaili äitinsä
työtä.
Kynä ylsi moneen,
kuten isälläkin
Isänsä tapaan Huovinen kasvatti
kirjoitusversonsa niin lehti- kuin
kirjamaailmaan.
Lehtiura alkoi yritysten henki-
lökuntalehdissä ja kantoi sittem-
min
Suomen Kuvalehteen
, ensin
avustajan ja lopulta vakitoimitta-
jan pallille.
Nainen myös erikoistui leh-
tityössään: hän perehtyi lääke-
tieteen aiheisiin, kun
Kotiliesi
tarvitsi aihepiiristä kirjoittavaa
toimittajaa.
– Mummunihan oli lääkäri, ja
olin ollut kihloissa lääketiedettä
opiskelevan miehen kanssa. Ala
kiinnosti – ihmisen salaisuudet,
erityisesti muisti, uni ja aivot.
Kuten isästään, Huovisesta
kuoriutui myös kirjailija. Tie ur-
keni Suomen Kuvalehden sivu-
polkuna: kustannusyhtiö Otava
lainasi lehtikirjoittajaa kirjojen
toimittajaksi.
Huovinen on pysytellyt tieto-
kirjojen saralla.
– Toimittajalle sopivat parhai-
ten tietokirjat. Työ on toimittajan
tavallista haastattelutyötä, tosin
vain pidemmällä aikajänteellä
kuin lehtijuttujen tekeminen.
Lisäksi on palkitsevaa tehdä
sitä, mitä osaa: pysyä faktoissa.
Kaunokirjojen kirjoittaminen on
aivan toisenlaista työtä, ei yhtä
”helppoa”. Kaikki pitää rakentaa
itse…
Kustannussaappaissa
uusi näköala
Tekstityö ei jäänyt pelkkään
kynäilyyn. Vuonna 1979 Huo-
vinen hyppäsi Weilin+Göösin
kirjallisen osaston päälliköksi
kustantaja Ville Revon houkut-
telemana.
Johtotehtävien ohella varsi-
naista kustannustoimittajankin
työtä lukemisineen ja kirjakansi-
valintoineen ahertaneelle Huovi-
selle tuore toimi avasi uuden nä-
kökulman tekstien maailmaan:
hän siirtyi kirjoittajan paikalta
kirjoittamisen ohjaajaksi.
– Täytyi miettiä suurempia ko-
konaisuuksia kuin kirjoittaessa.
Työ oli kiinnostavaa. Nyt saatoin
metsästää jännittäviä asioita,
nainen kuvaa tähyilijän näkö-
kulmaa.
Nainen nautti, kun sai ideoida
ja saattaa julkisuuteen teoksia.
Kekkosenkin
poluilla
Huovinen on urallaan astellut
paitsi vanhempiensa vanavedes-
sä, myös presidentti Kekkosen
askelten tuntumassa. Hän näet
toimitti presidentin julkaisemia
kirjoja.
Yksityiselämään tuttavuus
poiki ystävyyden. Julkiseen elä-
mään siitä koitui ammatillista ar-
vostusta. Se myös lisäsi naisen
varmuutta.
– Kyllä ystävyys ja yhteistyö
Kekkosen kanssa olivat elämäni
tärkein vaihe.
Toimitushaaste oli Huovisel-
le mukiinmenevä, sillä hänellä
oli jo kokemusta valtiomiesten
haastattelemisesta. Toki toimi-
tustyö tarjosi jännittäviä ja kiin-
nostavia hetkiä.
– Tärkeää yhteistyössä on luot-
tamus. Olenkin tiivistänyt: luotta-
mus on ansaittava, ystävyys on
lahja.
Tarttuipa Kekkoselta kirjoitta-
jalle neuvokin.
– Hän opetti, että jokaisessa
tekstissä täytyy olla ainakin yksi
sana tai sanonta, joka jää kuuli-
jan mieleen.
Tuo elämänvaihe sai viimein
sinetin, kun Huovinen julkaisi
vastikään sitä käsittelevän kirjan
Tyttö ja nauhuri. Tai oikeammin
kyse on vasta sinetin alusta, sillä
teos saa jatkoa. Sinetin aloitta-
minen kuitenkin vaati 40 vuoden
tauon.
– Minun piti pitää lomaa Kek-
kosesta. Eikä aikanaan voinut
edes puhua kaikesta. Paluu
nuoren toimittajan Maarit Tyrkön
elämään on ollut kiinnostavaa.
Olen tutustunut myös itseeni. Ih-
mettelen tänään, miten kaikki oli
mahdollista.
Teos on myös Kekkoselle teh-
dyn lupauksen lunastus.
– Hän pyysi, että tallettaisin hä-
nen lähettämäänsä materiaalia
ja kuvaisin häntä ihmisenä, ei
kaikkien tuntemana punaista
mattoa pitkin astelevana valtio-
miehenä.
Ylpeänä vanhempien
askelmilla
Maarit Huovinen katsoo kun-
nioittavana isänsä ja äitinsä ja-
lanjälkiä, joita on tullut itsekin
seurailleeksi.
– Olen ylpeä molemmista van-
hemmistani. Olen saanut ainut-
laatuiset geenit: minussa on osa
talonpoikaa ja osa herraa.
Toimittaja- ja tyttönimen, Maa-
rit Tyrkön, käyttö kirjoissa on
kunnianosoitus isälle.
Isän kotipaikkaan, Ylöjärveen,
naisella on pikemmin henkinen
kuin fyysinen suhde, vaikka hän
on toki mieleen painuneita vie-
railuja tänne tehnyt.
– Ajattelen Ylöjärveä lämpi-
mästi.
Mitä verenperintö on sitten
kynäilijäperheen vesalle anta-
nut; mitä kirjoittaminen hänelle
merkitsee?
– Kirjoittaminen ja toimitta-
minen ovat minulle intohimo ja
rakkaus, työ ja harrastus, koko
elämä.
Tietokulma
Maarit Tyrkkö
• syntynyt 28.12.1947
• toimittaja-kirjailija,
Ylöjärvi
-lehden perustaja Jukka Tyrkön
ja toimittaja Marjatta Tyrkön tytär
• naimisissa Otavan kustannusjohtajana työskennelleen
Pentti Huovisen kanssa
• käynyt lukion, somistajakoulun, mainoshoitajaopinnot sekä
lukuisia toimittajan työtä käsitteleviä kursseja
• työskennellyt toimittajana
Suomen Kuvalehdessä
,
Uudessa
Suomessa
ja
Kotiliedessä
sekä freelancerina useissa leh-
dissä
• ollut Weilin+Göösin kirjallisen osaston päällikkö
• toimittanut Urho Kekkosen teoksia sekä toimittanut ja kir-
joittanut yksin tai yhdessä yli 60 teosta
• ollut Tieto-Finlandia-ehdokkaana vuonna 2005 ja palkittu
Tietokirjailijapalkinnolla vuonna 2010
Lähde: Tyttö ja nauhuri -kirjan kansilieve ja Maarit Tyrkkö
Helka Pylkkö
– Olen selvästi työnarkomaani. Kirjoittaminen on sekä työ että harrastus, Maarit Huovinen selittää lehti- ja kirjakirjoittamisen
kulkua rinnan. Alkuun lehdet olivat työ, kirjat harrastus. 1990-luvulla osat vaihtoivat paikkaa. Tuoreimman kirjan nainen teki
vain siihen keskittyen, kenties koska eläke turvasi talouden. (Kuva: WSOY / Veikko Somerpuro)
KEILATAAN
OLLAAN YHDESSÄ
UUDISTETUISSA TILOISSA
Relataan
* Hohtokeilaus
* Synttärit
* Yritystilaisuudet
* Anniskelu oikeudet
* Sauna
* Kokoustilat
YLÖJÄRVEN
KEILAHALLI
Koulutie 6
33470Ylöjärvi Puh. 010 4227650
Katso varaustilanne tai
tee varaus:
.
meriq.com/ylojarven/
Seija, Anu ja Kyösti
Olemme myös facebookissa
nimellä Ylöjärven keilahalli,
käy tykkäämässä.
Syksyn
pimeyteen
HOHTOKEILAUSTA
sekä
SYNTTÄRI-
BILEET
KEILAILLEN!
KAUPPAKESKUS ELO
Elotie 1, Ylöjärvi,
p. (03) 4518 0280
Avoinna ma–pe 9–20,
la 10–17, su 12–17
UUSIA TUOTTEITA!
EDULLISET JA LAADUKKAAT
ELF -MEIKIT JA MEIKKAUSTUOTTEET
Hintaryhmät
6,50
3,50
Tarjoukset voimassa 30.9.2014 asti.
DSM
(Dead Sea Minerals)
HIUSTEN-
HOITO-
TUOTTEET
Sis. Kuolleenmeren
mineraaleja, jotka
ravitsevat hiuksia
ja hiuspohjaa
Tule tutustumaan
tutustumistarjous
-5%
NAFHA LUONNONKOSMETIIKKAA,
jossa korkeat luomupitoisuudet
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...80